Rad Udruge „Tetrijeb“ omogućuju sljedeći sponzori:

DONACIJE

Primorsko-goranska County (PGŽ) assigned to the founder PhD Ivica Križ

Udruga za zaštitu životinja "Tetrijeb" primarno se bavi revitalizacijom Tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus). Cilj nam je ponovno naseljavanje te strogo zaštićene planinske ptice iz ledenog doba u Gorskom kotaru (Hrvatska). Surađujemo sa Veterinarskim i Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE), gdje u suradnji sa Hrvatskim šumama (HŠ) pripremamo pogodna staništa za ponovno naseljavanje i monitoring Tetrijeba gluhana. Trenutno izrađujemo plan upravljanja Tetrijebom gluhanom u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE). Stoga, svaka i najmanja donacija nam je dobrodošla.

Srdačno Vam se zahvaljujemo za svaku pomoć, koja nam je potrebna za zahtjevni uzgoj Tetrijeba gluhana. Svi donatori biti će upisani u Knjigu kumstva koja se vodi od 2015.godine. Svake godine 15.01. na izvanrednoj Skupštini Udruge za zaštitu životinja "Tetrijeb" fizička ili pravna osoba koja je uplatila najveću donaciju u prethodnoj godini dobiva na poklon besplatan foto lov na tetrijeba gluhanaDobitnik će biti službeno kontaktiran, stoga Vas molimo da u opisu donacije navedete Vašu e-mail adresu, kako bismo Vas mogli obavijestiti o osvojenoj nagradi. Pomognimo prirodi i ona će nam uzvratiti! Hvala Vam!

Podaci za uplatu donacije:
Udruga za zaštitu životinja "Tetrijeb"
Goranska 148, 51307 Prezid, CROATIA
IBAN: HR2924080021100040916
SWIFT (BIC): PAZGHR2X
Partner banka d.d. | Poziv na broj: 00 29-10-1974
Opis: Donacija Udruzi "Tetrijeb"

Rezervirajte svoj termin fotografiranja sada!

Kontaktirajte nas ovdje i rezervirajte svoje fotografiranje tetrijeba.

E-mail: ivica.kriz7@gmail.com