FOTOGRAFIJE TETRIJEBA GLUHANA

IZ VELIKE VOLIJERE NA FARJEVOM LAZU POKRAJ TRŠĆA
TE IZ UZGOJNOG CENTRA U PREZIDU

Rezervirajte svoj termin fotografiranja sada!

Kontaktirajte nas ovdje i rezervirajte svoje fotografiranje tetrijeba.

E-mail: ivica.kriz7@gmail.com