CAPERCAILLIE CROATIA
Udruga TETRIJEB, Prezid, Gorski kotar, Hrvatska

Udruga Tetrijeb - o nama

Primarni cilj Udruge jest zaštita Tetrijeba gluhana, te uzgoj i repopulacija u prirodu uz redoviti monitoring.

Predsjednik Udruge dr.sc. Ivica Križ je od malena bio veliki ljubitelj ptica. Imao je turske kokoške koje je pripremao za razne izložbe. Početkom 2011., on je primijetio na naslovnici Lovačkog vjesnika sliku tetrijeba gluhana, što je bila inicijalna kapisla osnivanja Udruge za zaštitu životinja „Tetrijeb“ 19. siječnja 2012.

Veliku podršku u tom entuzijastičnom pothvatu dao mu je dr.sc. Josip Malnar, doprjedsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i predsjednik Lovačkog saveza PGŽ, te g. Antun Arh, predsjednik Lovačkog društva „Tetrijeb“ Čabar, kao i dugogodišnji lovac g. Ante Džaja.

Rezultati i realizirani ciljevi

Kronološki možemo ukratko opisati rezultate i ciljeve koje smo postigli tijekom godina i to:

 • Studija o procjeni rizika uzgoja i repopulacije divlje svojte tetrijeb gluhan (tetrao urogallus) u prirodu izrađena je 2013.godine. Na temelju čega je Udruga „Tetrijeb“ jedina u Repulici Hrvatskoj od tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prirode dobila licencu za uzgoj te strogo zaštićene planinske ptice iz ledenoga doba, koje u RH ima svega oko 100 jedinki;
 • Izrada Stručne studije monitoringa tetrijeba gluhana na području Primorsko-goranske županije za 2015. godinu sa analizom razloga ugroženosti i prijedlogom mjera zaštite tetrijeba gluhana i njegovih staništa (izvođač Šumarski fakultet u Zagrebu); Time su na području Republike Hrvatske započela prva sustavna i znanstvena istraživanja te ptice, što je privilegij;
 • Izrada DNK genetske analize u suradnji sa Veterinarskim fakultetom u Zagrebu 2014;
 • Godine 2016. izlegli su se prvi pilići pet mužjaka i jedna ženka. Što je dalo dodatni razlog za izgradnju Srednjeeuropskog međunarodnog centara za uzgoj tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru (Republici Hrvatskoj);
 • Potpisan Ugovor sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu dana 8. svibnja 2018. godine o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta za ostvarivanje vlastitih djelatnosti, postizanje izvrsnosti u uzgoju i istraživanju tetrijeba gluhana, te obogaćivanju nastavnih sadržaja;
 • Potpisan Ugovor sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu dana 21. ožujka 2019. godine o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta za ostvarivanje vlastitih djelatnosti, postizanje izvrsnosti u uzgoju i istraživanju tetrijeba gluhana, te obogaćivanju nastavnih sadržaja;
 • Izrađena velika volijera dimenzija 72mx72mx5-8m visine na Farjevom lazu, pokraj Tršća, gdje je izgrađen Srednjeeuropski međunarodni centar za uzgoj tetrijeba gluhana, koji je postao inovativna turistička ponuda foto lova. Projekt je vrijedan 800.000,00EUR koji je predsjednik Udruge „Tetrijeb“ dr.sc. Ivica Križ u razdoblju od 2014. do 2019. uspio realizirati bez pomoći EU fondova i kredita, ali uz veliku podršku državnih poduzeća Hrvatske šume, HEP, HŽ, zatim Hrvatskog lovačkog saveza i LS-PGŽ, kao i jedinica lokalne uprave i samouprave. Županija PGŽ je od samog početka prepoznala ozbiljnost, svrhu i važnost projekta, sufinancirajući u razdoblju od 2014. do 2019. projekt sa 652.200,00kn. Dana 27.07.2019., svečano su otvorili Srednjeeuropski uzgojni Centar Tetrijeb u Gorskom kotaru župan PGŽ g. Zlatko Komadina i predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza general Đuro Dečak.

Predsjednik Udruge "Tetrijeb"
Dr.sc. Ivica Križ

Osobni podaci

 • Državljanstvo: RH
  Narodnost: Hrvat
  Rođen: 29.10.1974.
  Mjesto rođenja: Postojna
  Imena roditelja: Ivan i Ivanka Križ

Obrazovanje

 • 16.06.1989.
 • Osnovna škola “ Ivan Janeš” Prezid, R.Hrvatska;
 • 23.09.1992.
 • Srednja kemijska šola Ljubljana, kemijski laborant;
 • 09.06.2000.
 • Narodno Sveučilište Rijeka, tehničar zaštite osoba i imovine, srednja četverogodišnja škola;
 • 26.02.2001.
 • Položen stručni ispit za zaštitara (licenca);
 • 08.12.2001.
 • Položen stručni ispit za vatrogasca (licenca);
 • 28.06.2001.
 • Kemijsko-grafička škola Rijeka, kemijski procesni tehničar;
 • 31.08.2006.
 • Certifikat za poznavanje talijanskog jezika u Perugia (Italia);
 • 23.10.2008.
 • Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, stekao akademski naziv magistra teologije;
 • 07.05.2012.
 • Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, stekao akademski naziv magistra znanosti iz komparativnih religija;
 • 28.10.2012.
 • Zaređen za svećenika u crkvi Sv.Kristofora na Rabu;
 • 17.12.2014.
 • Obranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu u sklopu Hrvatskih studija. Tema: “Teološki i sociološki aspekti međureligijskog dijaloga između kršćana i muslimana u Bosni i Hercegovini”. Stekao akademski naziv doktora religijskih znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja religijskih znanosti.

Profesionalno iskustvo

 • Svećenik i Sveučilišni profesor.

Odlikovanja i priznanja

 • 04.12.2014.
 • Uručeno priznanje za volontera godine 2014 Primorsko-goranske županije od strane župana g. Zlatka Komadine za revitalizaciju tetrijeba gluhana u Goranskim šumama.
 • 24.09.2020.
 • Dr.sc. Ivica Križ dobio je godišnju nagradu PGŽ-a za uspješan rad Udruge za zaštitu životinja „Tetrijeb“ čiji je osnivač i predsjednik te doprinos promociji uzgoja tetrijeba gluhana, rijetke životinjske vrste na području PGŽ.

Članstva u društvenim udruženjima

 • Predsjednik Udruge za zaštitu životinja “Tetrijeb”
 • Član Lovačkog društva “Tetrijeb” Čabar i član povjerenstva za unos divljači i ugrožene vrste LS- PGŽ u mandatu 2018.-2022.
 • Predsjednik nadzornog odbora LD “Tetrijeb” Čabar

Znanja i vještine:

 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na PC

Poznavanje stranih jezika

 • Talijanski jezik
 • Njemački jezik
 • Engleski jezik
 • Slovenski jezik

Znanstveni radovi

 • 1. Knjiga:
 • Salezijanska družba don Ivana Bosca i salezijanci u Hrvatskoj, Matica hrvatska, Čabar, 2009;
 • 2. Knjiga:
 • Islam u svjetlu biskupa dr.T.Jablanovića, Matica hrvatska, Čabar, 2012.;
 • 3. Knjiga:
 • “Dijalog ili...”, UMKI, Rijeka, 2015.
 • 4. Članak:
 • Islam u svjetlu međureligijskog dijaloga kod biskupa mons.dr.Tomislava Jablanovića, Logos, Tuzla, 2012;
 • 5. Članak:
 • Mogućnosti dijaloga u Bosni i Hercegovini, Logos, Tuzla, 2015;
 • 6. Recenzija knjige:
 • “Bogumili su vječni”, autora mr.sc.Vinka Micetića, Rijeka,2014.

Fotogalerija udruge za zaštitu životinja "Tetrijeb"

Otvorenje srednje-europskog Centra Tetrijeb gluhan. S lijeve na desno: Župan Primorsko-goranske županije (PGŽ) g.Zlatko Komadina, dr.sc. Ivica Križ, predsjednik Udruge "Tetrijeb" i predsjednik Hrvatskoga lovačkog saveza (HLS) general Đuro Dečak.

S lijeve na desno: Dr.sc. Ivica Križ predsjednik Udruge "Tetrijeb" prima priznanje od župana Primorsko-goranske županije (PGŽ) g. Zlatka Komadine. Godine 2014. Dr.sc. Ivica Križ proglašen je volonterom godine na području PGŽ-a.