Fotografije Tetrijeba gluhana
iz velike volijere na Farjevom Lazu pokraj Tršća
te iz uzgojnog centra u Prezidu